Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

 

 1. Adatkezelő

Az adatok kezelői:

Bricxx.hu webáruház (továbbiakban weboldal) tulajdonosa:

Tofán Gergely Richárd

Adószám: 60291947-2-43

E-mail: bricxx.hu@gmail.com

Telefonszám: 06 70 343-6800, 06 1 408 1547

Székhely: 1201 Budapest, Klapka u. 45.

Engedélyező hatóság: Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Osztály, Ügyfélszolgálati és Okmányiroda (1201 Bp., Vörösmarty u. 3.)

Engedélyszám: 3626

Nyilvántartási szám: 20013285

Elérhetőségek:

Székhely: 1201 Budapest, Klapka u. 45.

Nyitva tartás: nincs, csak előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget megrendelések átvételére, szaktanácsadásra és termékminták megtekintésére.

Telefon: 06 70 343 6800, 06 1 408 1547

E-mail: bricxx.hu@gmail.com

Postacím: Tofán Gergely 1201 Budapest, Klapka u. 45.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel.

A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

· Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a bricxx.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetője („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az bricxx.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére e jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A látogatás időpontja, az IP cím valamint a böngésző és az operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, szállítási értesítés, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik. A regisztráció során, a weboldal tulajdonosának kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

A megadott adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk és az alábbi célokra használjuk fel: kapcsolattartás, megrendelések kezelése, értesítések

és hírek küldése (csak, ha a felhasználó kéri), más a megítélésünk szerint a felhasználót érdeklő információk és adatok küldése a bricxx.hu weboldalhoz kapcsolódó témakörben.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérően a Felhasználó adatait

nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 1. A kezelt adatok köre

A bricxx.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, amelynél az adatkezelők adatokat kérhetnek a Felhasználótól. A regisztráció feltétele az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elfogadása.

Amikor Felhasználó regisztrál weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen szolgáltatásainkhoz, egyidejűleg elfogadja ÁSZF-et, amelyeket a tulajdonos az általa üzemeltetett bricxx.hu webáruház működtetése érdekében határozott meg.

A honlap megtekintése során - a technikai működés miatt - automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a – felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző,

az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból rendszerünk automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezt nem kapcsolja össze más, személyes adatokkal, kizárólag

a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez használja fel.

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a honlap tulajdonosa a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 1. Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (böngésző és operációs rendszer adatai, IP cím) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg a felhasználó ezek törlését kifejezetten nem kéri.

Az adatok eltávolítását kérheti a bricxx.hu@gmail.com e-mail címen.

A felhasználó ez irányú kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

 1. SPAM - kéretlen levelek

Az adatkezelő soha, semmilyen módon és indokkal nem küld ki kéretlen

e-maileket. Kizárólag olyan e-mail címekre küldünk ki leveleket, amelynek tulajdonosa a weboldalon történt regisztrációval elfogadta az ÁSZF-et és hírlevél kiküldésére engedélyt adott.

Amennyiben úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, kérjük,

jelezze felénk a bricxx.hu@gmail.com e-mail címen, hogy haladéktalanul kivizsgálhassuk az ügyet.

A vizsgálat segítése érdekében továbbítsa az e-mailt részünkre.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozás

A bricxx.hu weboldal tulajdonosa nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésre a Felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek illetve magánszemélyeknek.

A Felhasználók adatait (név, kézbesítési cím, telefonszám) kizárólag a szállítást/kézbesítést végző cég részére teszi hozzáférhetővé csak és

kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében. A Felhasználók által megadott más, személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

Személyes adatokat az adatkezelő további felhasználásra nem ad át.

Ez a nem vonatkozik az estleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános és további személy részére nem hozzáférhető az felhasználó e-mail címe.

 1.  A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik

          és adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről a regisztrált és nem regisztrált Felhasználó tájékoztatást kérhet.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő

alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat.

A Felhasználó adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Az Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés

fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Felhasználó adatait a 2000. évi

C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok

biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező

adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon, írásban kérheti:

E-mailen: bricxx.hu@gmail.com

Postai úton: Tofán Gergely 1201 Budapest, Klapka u. 45.

A Felhasználó bármikor leiratkozhat az Adatkezelő levelezési listájáról és ebben az esetben nem fog az Adatkezelőtől semmilyen további értesítést, ajánlatot, információt kapni. A leiratkozáshoz a Felhasználó rákattinthat bármely – az Adatkezelő által küldött - e-mail végén található „Leiratkozás” linkre, vagy igényét jelezheti az bricxx.hu@gmail.com e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

11. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a Felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt e-mailben jelezheti az értesítés megérkezését követő 8 napon belül az Adatkezelő bricxx.hu@gmail.com e-mail címére.

Ebben az esetben a Felhasználó adatait töröljük a rendszerből és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a Felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy a megváltozott feltételeket nem fogadja el, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

 1.  Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a Felhasználót, amennyiben úgy érzi, hogy a bricxx.hu weboldal tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.

Erre és az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001.

évi CVIII. Törvény 13/a § tartalmazza. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt kérjük, hogy az bricxx.hu@gmail.com email címre juttassa el.

Az e-mailben kért adattörlésre vonatkozó kifogásra legkésőbb 72 órán belül válaszol az Adatkezelő. A bricxx.hu weboldal a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok szerint működik, ezért bármely vitás kérdésben, a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.

Felhasználó az adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1.  Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltozassa. Erre akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül,

vagy ha a jogszabály kötelezővé teszi.

Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15

nappal előre közzéteszi a weboldalán.

 1.  Felelősség

A bricxx.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

 1.  Szerzői jogvédelem

A bricxx.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A barkacsplaza.hu weboldalon található anyagokat bárki, kizárólag Tofán Gergely Richárd e.v. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni.

Budapest, 2019. január 05.

 

 

 

Keresés